Organisatie en bestuur

 

Het Genootschap Nederland Duitsland is een stichting naar Nederlands recht. Inkomsten betrekt het Genootschap uit bijdragen van begunstigers, subsidie van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken en sponsoring.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Dorothee von Flemming-Doertenbach (voorzitter), Den Haag

- Prof. Dr. Jacco Pekelder (vice voorzitter), Utrecht
- Christiane Hosmann-Bürgers (secretaris), Amsterdam
- Dr. Hans C. Hartung (penningmeester), Brussel

- Mr. Pieter H. Ariëns Kappers, Amsterdam

- Annabelle Arntz, Haarlem

- Dr. Hanco Jürgens, Utrecht

- Dr. Jerker Spits, Leiden

 

 

Mr. A.L. Rüter-Ehlermann (ere voorzitter), Amsterdam

 

© foto: Arnaud Roelofsz (v.l.n.r.Annabelle Arntz, Hanco Jürgens, Jacco Pekeleder, Pieter Ariëns Kappers, Dorothee von Flemming-Doertenbach, Jerker Spits, Christiane Hosmann-Bürgers, Heidi Rüter-Ehlermann)

GNLD bestuur 2018

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019