Genootschap Nederland Duitsland


In 2018 bestaat het Genootschap Nederland Duitsland (GNLD) 65 jaar. Het werd in 1953 opgericht met het doel de culturele betrekkingen tussen Nederland en Duitsland te bevorderen. Jaarlijks organiseert het GNLD een twintigtal bijeenkomsten: lezingen, symposia, voordrachten, premières van Duitse films en bezoeken aan tentoonstellingen. Prominente schrijvers, wetenschappers, juristen, politici en musici zijn hierbij onze gast. Ter gelegenheid van zijn 60 jarig jubileum heeft het GNLD de Cultuurprijs Nederland Duitsland ingesteld.  Voor de eerste keer werd deze prijs toegekend aan historicus en journalist Merlijn Schoonenboom en uitgereikt tijdens de feestelijke viering op 10 november 2013.

 

De activiteiten vinden over het algemeen plaats in Amsterdam en Den Haag. Er wordt nauw samengewerkt met andere instellingen, zoals het Goethe-Institut Nederland, het Duitsland Instituut Amsterdam, Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Castrum Peregrini, de Duitse Ambassade en de Deutsche Bibliothek Den Haag.

 

In de afgelopen jaren waren onder andere gast van het GNLD:
Joachim Gauck, Bernhard Schlink, Herta Müller, Uwe Tellkamp, Arno Geiger, Necla Kelek, Antje Vollmer, Uwe Frei, Hans Mommsen, Martin Walser en Hape Kerkeling.


De relaties tussen Nederland en Duitsland zijn door de jaren heen open en hecht geworden. Na een moeizaam verleden en de pijn van de Tweede Wereldoorlog zijn beide landen onmiskenbaar weer goede buren geworden. Het Genootschap heeft daaraan kunnen bijdragen. Goed functionerend nabuurschap vraagt om regelmatige en intensieve contacten. Het Genootschap Nederland Duitsland wil zich dan ook blijven inzetten voor het initiëren van ontmoetingen tussen Duitsers en Nederlanders. Onder de snel veranderende omstandigheden in Europa is het van groot belang kennis te nemen van de maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen in ons grootste buurland.

 

De Stichting Genootschap Nederland-Duitsland beschikt over een ANBI-verklaring. Vanaf 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI is verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Zie hiervoor de pdf-documenten

 

Overzicht gegevens ANBI, Jaarverslag GNLD 2017 en Jaarrekening GNLD 2017.

overzicht_gegevens_ANBI.pdf

Jaarverslag_GNLD_2017.pdf

Jaarrekening_GNLD_2017.pdf

 

Overzicht gegevens 2018

Jaarverslag GNLD 2018

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019