Events

De filminstallatie geeft een indringende weergave van het verleden en vraagt tegelijkertijd naar de relevantie van marxistische ideeën in het hier en nu. Phil Collins werkte samen met oud-DDR-docenten van het vak marxismeleninisme en maakte met behulp van interviews en archiefmateriaal een visueel indrukwekkende filmmontage. Wat is er nog over van de ideologie die ze doceerden? Van de 60 personen die op de oproep van Collins reageerden, koos de filmmaker voor vier vrouwen. Samen met de vrouwen bezocht hij hun woningen en hun oude werkplekken, waar hij vervolgens met hen over de veranderingen in hun alledaagse levens en in hun overtuigingen na 1989 sprak. Naast de interviewscènes zijn persoonlijke herinneringen en archiefopnames uit de glorietijd van de socialistische staat te zien, waaronder propagandafilms, tv-programma's en openbare massa-enscenering. Een intieme en empathische film over een verleden tijdperk dat nog steeds present is.

Datum :  donderdag 28 juni 20:00

Steeds vaker lees je vergelijkingen tussen de jaren dertig en onze tijd. De een ziet onvermijdelijke parallellen, de ander waarschuwt dat de geschiedenis zich nooit herhaalt. Zijn er überhaupt lessen te trekken uit de opkomst van het nationaalsocialisme, en zo ja welke? Hoe komt het dat het debat in Nederland en Duitsland zo verschilt van toon?

Datum :  vrijdag 29 juni 20:00
Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018