Symposium ‘Thomas Manns ambivalentie ten aanzien van Richard Wagner’

Thomas Mann (1875-1955) heeft een levenslange fascinatie
 gehad voor het werk en de persoon van Richard 
Wagner, die hij beschouwde als dé belichaming van de laat-19e-eeuwse Duitse cultuur. Symposium met Michiel Hagdorn, literatuurwetenschapper / germanistiek / cultuurgeschiedenis, Sabine Lichtenstein: emeritus-docent Muziekwetenschap UvA, Dirk Heißerer, literatuurwetenschapper / voorzitter Thomas-Mann-Forum München, Frank Weiher, docent aan de Universiteit van Düsseldorf. Ontvangst en welkomstwoord door Leo Cornelissen, voorzitter Wagnergenootschap / RWSN.

Daarom bewonderde hij Wagner enerzijds en verdedigde hij hem tegen critici. Maar anderzijds voelde Mann een niet aflatend wantrouwen tegen Wagners pretenties en vond hij het niet toevallig, dat de kunstenaar in het wilhelminische Keizerrijk en het Derde Rijk fungeerde als boegbeeld van het agressief-nationalistische en antisemitische Duitsland. Deze ambivalentie staat centraal op dit symposium, waarin onder meer ook aan de orde komt de recentelijk teruggevonden voordrachten die Mann in 1933 hield in München en Amsterdam, die de voorlopers zijn van zijn beroemde essay uit 1936 ‘Leiden und Größe Richard Wagners, waarin hij die twijfels uitvoerig verwoordt.

 

Toegang voor begunstigers GNLD:  € 30,-p.p.; leden t/m 35 jr  € 20,- p.p. (bij aanmelding vermelden)

 

Bij aanmelding kunt u desgewenst een lunchpakket mee-bestellen ad € 7,50 p.p.

Koffie/theegebruik en eerste afscheidsdrankje zijn inbegrepen; overige dranken voor eigen rekening.

U kunt zich AANMELDEN door:

  1. 1. een mail te zenden naar secretaris Jandekater@wagnergenootschap.nl onder opgave van uw naam, woonplaats, met hoeveel personen u komt en hoeveel lunchpakketten u wenst, en tevens
  2. 2. gelijktijdig het totaalbedrag, incl. lunchpakketten, over te maken naar Wagnergenootschap Nederland, rek. nr. NL61 ABNA 0590 0535 66, in de omschrijving s.v.p. vermelden: uw naam, woonplaats, …x deelname Th.M.-symposium, …x lunchpakketten.

De ontvangst van de betaling is maatgevend. Zodra de maximum zaalcapaciteit is bereikt ontvangt u daarvan bericht, storten wij uw betaling terug en plaatsen u automatisch op de wachtlijst. Wij verwachten een bijzonder evenement, dus doe uzelf niet tekort en reageer snel!

i.s.m. het Wagnergenootschap en het Goethe Institut Niederlande

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019