Boekpresentatie en gesprek met Hanco Jürgens: Felix Bohr – Die Kriegsverbrecherlobby. De drie van Breda uit Duits oogpunt gezien.

Direct na de Tweede Wereldoorlog werden Nazi-oorlogsmisdadigers gevangen gezet in talloze landen. Alleen in Nederland en Italië bleven vijf Duitsers levenslang opgesloten: naast de oorspronkelijk ‘Vier van Breda’ was dat de SS'er Herbert Kappler, commandant van de Sicherheitspolizei, verantwoordelijk voor een massa-executie in Rome. In zijn studie 'Die Kriegsverbrecherlobby' laat historicus en Spiegel-journalist Felix Bohr zien hoe Duitse kerken, veteranenverenigingen en diplomaten hulp boden aan gevangen Nazi-oorlogsmisdadigers.

Hooggeplaatste Duitse politici, waaronder ook de sociaaldemocratische bondskanseliers Brandt en Schmidt, voerden campagne voor hun vrijlating. In zijn boek 'Die Kriegsverbrecherlobby - Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter' laat Felix Bohr zien hoe de kerken, veteranenverenigingen en diplomaten hulp boden aan deze mensen die in Duitsland zelf als de laatste ‘krijgsgevangenen’ bekend stonden. Terwijl de slachtoffers van het naziregime vochten voor sociale erkenning en compensatie, kregen deze oorlogsmisdadigers steun op het hoogste politieke niveau. Op basis van voorheen ontoegankelijke bronnen geeft Bohr een nieuwe kijk op dit weinig bekende hoofdstuk van de recente Duitse geschiedenis. En passant geeft hij ook een andere blik op de Nederlandse geschiedenis van de Drie van Breda.

 

Felix Bohr was in 2017 als gastonderzoeker verbonden aan het DIA. In oktober 2018 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift: 'Die Kriegsverbrecherlobby - Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter'. Het is verschenen bij Suhrkamp Verlag.

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij is tevens coördinator van het Graduiertenkolleg van het DIA en coördinator van de master Duitslandstudies aan de UvA.

Voertaal: Duits

Toegang: gratis

Aanmelding is verplicht voor 14 januari via info@genootschapnld.nl, voor 15 januari via http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/01/de-drie-van-breda-uit-duits-oogpunt-bezien.html

 

Maandag 14 januari, 18.00 uur

Locatie: Deutsche Internationale Schule Den Haag, van Bleiswijkstraat 125

 

Dinsdag 15 januari, 17.00 uur

Locatie: Spui25, Spui 25, Amsterdam

 

I.s.m. Duitsland Instituut Amsterdam

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019