Ambassade_DIA_Niedefo_GNLD

Het is ons een bijzonder groot genoegen u te mogen uitnodigen namens

de ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, Zijne Excellentie Dr. Cyrill Jean Nunn, voor het bijwonen van het symposium naar aanleiding van het afscheid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Op woensdag 17 november 2021 zullen onder de noemer “Adé Angela”

  • Jan Peter Balkenende, minister-president van Nederland 2002-2010
  • Otto Fricke, lid van de Duitse Bundestag 2002-2013 en 2017-heden (onder voorbehoud)
  • Michèle de Waard, journalist internationale politiek bij Het Financieele Dagblad, oud-correspondente NRC in Bonn en Berlijn, auteur van: ‘Angela Merkel: een politieke biografie’
    terugblikken op de nalatenschap van 16 jaar Angela Merkel als bondskanselier. Alle sprekers kennen Angela Merkel persoonlijk.

Onder leiding van Wiebke Pittlik van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) zal aansluitend een discussie plaatsvinden, met ook vragen uit het publiek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Deze bijeenkomst is een initiatief van de Stichting ter bevordering van de Nederlands-Duitse betrekkingen “Niedefo”, in samenwerking met Genootschap NL-D, de Duitslanddesk van het DIA en de Duitse ambassade in Den Haag.

Inschrijven voor de bijeenkomt op Huis Schuylenburch kan tot 10 november 2021.

De 3-G regel is van toepassing, d.w. zeggen toegang alleen mogelijk voor personen die gevaccineerd, genezen of getest zijn.

________________________________________________________________________________________________

Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis

Aanmelding: Inschrijven

Ook online als lifestream: https://youtu.be/gUUS0yc11E

Inschrijven voor de livestream is niet nodig.

17 november 2021
17:00 – 18:30 uur (inloop vanaf 16:30 uur)
Huys Schuylenburch
Lange Vijverberg 8
2513 AC Den Haag