Genootschap Nederland Duitsland

Het Genootschap Nederland Duitsland (GNLD) werd in 1953 opgericht met het doel de culturele betrekkingen tussen Nederland en Duitsland te bevorderen. Jaarlijks organiseert het GNLD een twintigtal bijeenkomsten zoals lezingen, symposia, voordrachten, premières van Duitse films en bezoeken aan tentoonstellingen. Prominente schrijvers, wetenschappers, juristen, politici en musici  uit beide landen zijn hierbij onze gasten.

Europa is in beweging. Wij vinden het van groot belang om kennis te nemen van de maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen in ons grootste buurland.

Onze activiteiten vinden over het algemeen plaats in Amsterdam en Den Haag. Wij werken daarbij nauw samen met andere instellingen, zoals het Goethe-Instituut Nederland, het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), verschillende ambassades, diverse musea en het Literaturhaus/Deutsche Bibliothek Den Haag.

In de afgelopen jaren waren onder anderen gast van het GNLD:
Joachim Gauck, Bernhard Schlink, Herta Müller, Uwe Tellkamp, Arno Geiger, Necla Kelek, Antje Vollmer, Uwe Frei, Hans Mommsen, Gerhard Baum, Martin Walser en Hape Kerkeling.

Het Genootschap Nederland Duitsland is een stichting en heeft de ANBI-status. Hierdoor kunt u uw begunstigerbijdrage en giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:
– Dorothee de Nijs Bik-Doertenbach (voorzitter), Den Haag
– Prof. Dr. Jacco Pekelder (vice voorzitter), Utrecht
– Christiane Hosmann-Bürgers (secretaris), Amsterdam
– Dr. Hans C. Hartung (penningmeester), Brussel
– Mr. Pieter H. Ariëns Kappers, Amsterdam
– Annabelle Arntz, Haarlem
– Dr. Hanco Jürgens, Utrecht
– Dr. Jerker Spits, Leiden
– Mr. A.L. Rüter-Ehlermann (ere voorzitter), Amsterdam

© foto: Arnaud Roelofsz (v.l.n.r.Annabelle Arntz, Hanco Jürgens, Jacco Pekeleder, Pieter Ariëns Kappers, Dorothee de Nijs Bik-Doertenbach, Jerker Spits, Christiane Hosmann-Bürgers, Heidi Rüter-Ehlermann)

Overzicht gegevens ANBI, Jaarverslagen en Jaarrekeningen