Wilders_pers

Prof. Jacco Pekelder: Wahre Freiheit – Die Niederlande zwischen Bürgerbeteiligung und Populismus

De verkiezingszege van Geert Wilders vorig jaar november schokte Duitsland. Hoe is de doorbraak van het rechtspopulisme te rijmen met het beeld van Nederland als land van vrijheid en tolerantie? Volgens Jacco Pekelder schuilt het antwoord in de bijzondere plek die “vrijheid” in de Nederlandse politieke cultuur inneemt. In zijn Duitstalige lezing legt Pekelder uit dat de strijd om de macht al sinds de Opstand tegen Spanje om dat begrip draait. Wat echter niet betekende dat er altijd een consensus was over wat “vrijheid” eigenlijk inhoudt, en wie ervan kan profiteren. Integendeel, het verhaal van Nederland is juist de never-ending history van voortdurende strijd van regenten en Oranjeklanten, republikeinse patriotten en libertaire individualisten om de “ware vrijheid”.

Jacco Pekelder is lid van het bestuur van het Genootschap Nederland-Duitsland. Hij is sinds 2021 Universitätsprofessor für Neuere und Neueste Geschichte der Niederlande en directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien aan de Universität Münster. Daarvoor was hij verbonden aan de universiteiten van Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Saarbrücken. In zijn onderwijs, onderzoek en kennistransferprojecten houdt hij zich bezig met de Nederlands-Duitse betrekkingen in Europese context en met de vergelijkende geschiedenis en politiek van beide buurlanden.

 

_________________________________________________________________________________

Voertaal: Duits en Nederlands

Toegang: gratis

Aanmelding via: secretariaat@genootschapnld.nl

donderdag 20 juni, 18:00uur
Haagse Kunstkring
Denneweg 64
Den Haag