Max Beckmann_Familienporträt1

Universum Max Beckmann in het Kunstmuseum Den Haag

Tentoonstelling

De rondleiding wordt verzorgt door conservator Thijs de Raedt

Max Beckmann (1884-1950) heeft een unieke positie in de West-Europese kunstgeschiedenis. Zijn expressieve schilderijen en focus op het innerlijke suggereren een schatplichtigheid aan het Duitse expressionisme. De tentoonstelling Universum Max Beckmann laat de wereld zien door de ogen van Max Beckmann, die met een bijzondere, persoonlijke beeldtaal en eigenzinnige verbeelding van de ruimte, betekenis geeft aan de chaos van de moderne wereld om hem heen.

In zijn schilderijen ontwikkelt Beckmann op basis van talloze bronnen zoals literatuur, religie, mythologie en eigen observaties zijn bijzondere beeldtaal.

Zijn schilderijen zijn geladen, intellectueel, spiritueel. Maar net zo goed is de in Duitsland geboren Beckmann een mondaine “man van wereld” die in zijn werk de invloeden van de moderne tijd verwerkt. De magische wereld van theater, circus en cinema zijn belangrijke impulsen.

Het vernieuwende en moderne van zijn werk ligt niet zozeer in zijn onderwerpskeuze van zijn schilderijen: portretten, stillevens, landschappen, maar juist in de uitwerking daarvan. Vooral de manier waarop hij de ruimte weergeeft, of eigenlijk manipuleert, is uniek.

Universum Max Beckmann toont een dwarsdoorsnede van het oeuvre van een onconventionele schilder.

Op het tentoongestelde portret van de familie Lütjens (z. boven) is ook het dochtertje Annemarie afgebeeld. Zij woont nu in Amsterdam en is bij onze rondleiding aanwezig.

 ______________________________________________________________________________________________

Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis
Aanmelding voor de rondleiding (wachtlijst) via de e-mail:
secretariaat@genootschapnld.nl

donderdag 18 april
15:00 uur

 

Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
Den Haag