Voordracht Prof. Dr. Aleida Assmann

Gemeinsinn. Was ihn bedroht und was wir für ihn tun können

De vraag naar meer sociale cohesie in de samenleving is niet nieuw. Het idee om ‘de boel bij elkaar te houden’ is in het afgelopen decennium bovenaan de agenda van politici in heel Europa komen te staan. De verdeeldheid in de samenleving en de radicalisering aan de flanken haalt steeds opnieuw de voorpagina’s van kranten. Maar media-aandacht alleen is niet genoeg om het probleem ook te lijf te gaan. Het is niet voldoende om steeds opnieuw over maatschappelijke verdeeldheid en haat te praten. Wie explosieve spanningen in de samenleving wil verminderen en gemeenschapszin wil versterken moet een langetermijnperspectief hebben. Zonder constructieve ideeën en duurzame strategieën lukt het niet om kloven te overbruggen. In haar lezing doet Aleida Assmann, internationaal toonaangevend kenner van herinneringsculturen, voorstellen over hoe we gemeenschappen op alle niveaus weer bij elkaar kunnen brengen: wereldwijd, in de EU, op het niveau van de natie, in steden en op scholen.

 

Aleida Assmann is emeritus hoogleraar in de Anglistiek en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Konstanz. Haar naam en faam reiken ver boven haar eigen vakgebied uit. Zij ontving prestigieuze prijzen zoals de Friedenspreis des deutschen Buchhandels, de A.H.-Heineken-Prijs voor geschiedenis van de KNAW en de Erasmus-medal van de Academia Europaea. Zij is een internationaal vermaarde literatuurwetenschapper die naam verwierf met haar interdisciplinaire studies naar herinneringsculturen. Zij is vooral bekend geworden met haar these van de overgang van een ‘communicatief geheugen’ naar een ‘cultureel geheugen’. De levendige verhalen worden dan niet meer uit eerste hand doorverteld maar overgedragen in teksten, monumenten en in een actieve herinneringscultuur. Aleida Assmanns werk over het ‘culturele geheugen’ vormt een nieuw paradigma dat ver buiten haar eigen veld en land wordt bestudeerd. Samen met haar man Jan Assmann deed zij onderzoek naar de ‘archeologie van literaire communicatie’, naar geschreven tradities als instrument van antropologisch zelfonderzoek. Haar teksten vertonen een verrassende helderheid, kennis en nauwgezetheid die de lezer keer op keer verrast en verlicht.

Lars Ebert, bestuurslid van het cultuurcentrum H401 leidt u door de avond in Amsterdam.

Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker aan het DIA (Duitsland Instituut Amsterdam) en bestuurslid van het Genootschap Nederland-Duitsland is moderator van de avond in Den Haag.

I.s.m. H401, Goethe Institut Amsterdam, Duitse Ambassade.

_____________________________________________________________________________

Amsterdam

Voertaal: Engels
Toegang: Gratis
Aanmelden: productie@h401.org, T: +31 20 – 623 52 87

 

Den Haag

Voertaal: Duits
Toegang: gratis
Aanmelden: ku-s@denh.diplo.de,  T: 070 – 342 06 38

Dinsdag 25 februari 2020, 17:00 uur
Goethe-Institut Amsterdam
Herengracht 470
Amsterdam
Toegang: Gratis
Woensdag 26 februari 2020, 17:00 uur
Huis Schuylenburch
Lange Vijverberg 8
Den Haag
Toegang: Gratis